kwiecień 2019

Usługi dotyczące B+R nie podlegają limitowi wynikającemu z art. 15e updop

|2019-04-29T14:55:06+01:0029 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Ulgi i odliczenia|Tagi: , , , |

Od początku obowiązywania tj. od 2018 r., wątpliwości podatników niezmiennie budzi kwestia dotycząca ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [updop], tzn. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup od wybranych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Wystarczy wspomnieć, że w poprzednim roku zagadnienie [...]

Klauzula nie taka straszna?

|2019-04-23T13:15:11+01:0023 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , |

Ostatnio w mediach komentowana była pierwsza, potwierdzona prawomocnym wyrokiem NSA, przegrana fiskusa w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wprawdzie wyrok zapadł w oparciu o przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązujące przed 2019 rokiem, to jednak zawiera on cenne i aktualne argumenty, do wykorzystania obecnie i w przyszłości. Wniosek o [...]

Dylematy z podatkiem minimalnym od budynków w grupach kapitałowych

|2019-04-12T16:09:30+01:0012 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie|Tagi: , , |

Od 2019 r. obowiązuje nowa odsłona podatku od przychodów z budynków tzw. podatku minimalnego. W szczególności zmieniono zasady stosowania kwoty wolnej od podatku - 10 mln zł. W 2018 r. kwota ta mogła być zastosowana w stosunku do każdego budynku podatnika. Od 2019 r. podatnik może uznać tę wartość za [...]

Kryterium cenotwórczego charakteru wydatku na usługi niematerialne bez podstawy w przepisach

|2019-04-05T12:54:15+01:005 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje, Zmiany w prawie|Tagi: , , , , |

3 kwietnia 2019 r. zapadł korzystny dla podatników wyrok dotyczący zasad rozliczania limitów wydatków na nabywane w grupie usługi niematerialne i opłaty licencyjne. WSA we Wrocławiu opowiedział się za szerokim rozumieniem bezpośredniego związku nabywanych usług niematerialnych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi, skutkujące niezaliczaniem do limitu 3 mln [...]

Zbycie praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej

|2019-04-01T13:49:42+01:001 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie|Tagi: , , |

Stratę ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej można rozliczyć z innymi dochodami (kapitałowymi)  Wyrok NSA z 15 marca 2019 r., sygn. II FSK 781/17 potwierdza zróżnicowanie skutków podatkowych w zależności od sposobu zmiany składu osobowego wspólników w spółce osobowej. Przedmiotem sporu była kwestia wyłączenia z kategorii przychodów [...]