listopad 2018

Zmiany w podatkach 2019: Hipotetyczne oprocentowanie kapitału zapasowego i dopłat będzie kosztem podatników CIT od 2020 r.

|2018-11-28T13:17:55+01:0030 listopada 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , , |

To już pewne! Od 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu hipotetycznego - bo nie wymaga się zapłaty – oprocentowania dopłat wniesionych do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Podatnicy CIT będą uprawnieni do odliczenia hipotetycznego oprocentowania kapitałów zapasowych i rezerwowych [...]

Zmiany w podatkach 2019: Nowe zasady poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich, bez względu na rok podatkowy

|2018-11-28T13:16:23+01:0029 listopada 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , , , , , |

Zasadą jest, że zmiany w przepisach dot. CIT obowiązują począwszy od roku podatkowego podatnika, który rozpoczął się po wejściu tych przepisów w życie. Innymi słowy, podatnicy o roku podatkowym innym niż kalendarzowy, mają standardowo więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Od reguły bywają jednak wyjątki i jednym z tych [...]

Zmiany w podatkach 2019: Podatek u źródła – zwykle pobierany i odzyskiwany na wniosek

|2018-11-28T13:14:42+01:0028 listopada 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , , , , |

Od stycznia 2019 istotnej zmianie ulegną reguły poboru podatku u źródła, szczególnie w odniesieniu do płatności przekraczających w danym roku 2 mln PLN. Podatkowi u źródła podlegają zasadniczo płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Od 2019 dla płatności do 2 mln PLN dokonywanych w ciągu roku do jednego podmiotu dotychczasowe [...]

Podatki – zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku cz. 2

|2018-11-26T15:42:49+01:0026 listopada 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , , , , , , , |

23 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw „duża” ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. Jest to „lwia” część zmian w ustawach podatkowych, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej [...]

Zmiany w podatkach 2019: Obniżona 9% stawka CIT

|2018-11-23T14:58:13+01:0023 listopada 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , , |

Jedną z najbardziej medialnych zmian, zawartych w pakiecie nowelizacji jest obniżenie dla niektórych podatników stawki podatku CIT z 15% do 9%.  Zdaniem Ministerstwa Finansów, z 9% stawki CIT skorzysta nawet 440 tysięcy podatników. Czas pokaże czy tak będzie.  Niższą stawką podatku będą opodatkowane tylko przychody (dochody) spółki inne niż przychody [...]