październik 2018

Różnice kursowe przy uzyskanej pożyczce w walucie obcej mogą wystąpić z kilku tytułów

|2018-10-30T10:57:55+01:0030 października 2018|Naszym zdaniem|Tagi: , |

WSA w Warszawie wyrokiem z 22.08.2018 r., sygn. III SA/Wa 1665/18 przyznał rację podatnikowi, że w związku z otrzymaniem jako pożyczkodawca kwoty pożyczki w walucie, z której  środki zostaną sprzedane bankowi w zamian za polskie złote, mogą powstać różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych. Podatnik twierdził, że niezależnie od [...]

Koszty związane z pozyskaniem kredytu w zagranicznym banku są opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce

|2018-10-22T14:10:04+01:0022 października 2018|Naszym zdaniem|Tagi: , |

Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.211.2018.1.BJ. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkiem u źródła w Polsce w wysokości 20% opodatkowane są odsetki wypłacane nierezydentowi. Powszechnie jednak, poza odsetkami, podmiot korzystający z finansowania ponosi na [...]

Dochody ze zbycia udziałów może będą wolne od podatku

|2018-10-18T09:24:40+01:0018 października 2018|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie|Tagi: , , |

W wyniku implementacji dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w Polskim systemie prawnym pojawił się w 2016 r. alternatywny fundusz inwestycyjny, w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). ASI miała stanowić swego rodzaju uproszczony fundusz inwestycyjny, niebędący co prawda wehikułem zharmonizowanym i ściśle uregulowanym, jakkolwiek podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, [...]

Dla kogo 9% CIT?

|2018-10-16T13:45:11+01:0016 października 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , |

Podatnik CIT o statusie tzw. małego podatnika ma prawo do m.in.: wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji w określonych sytuacjach oraz obniżonej stawki  CIT, która od 2019 r. ma wynosić 9%. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, 9% stawka CIT będzie przysługiwać jedynie w odniesieniu do dochodów innych niż [...]

Zwolnienie dywidend również po przejęciu spółki wypłacającej

|2018-10-10T13:49:40+01:0010 października 2018|Zmiany w prawie|Tagi: , |

Spółka matka zachowuje prawo do zwolnienia dywidendy wypłaconej przez spółkę córkę przejętą w trakcie dwóch lat od wypłaty dywidendy – zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z 15 maja 2018 r. (sygn. IPPB3/423-328/14-3/JBB), wydanej po pozytywnym wyroku NSA z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3431/15). Przejęcie przez spółkę [...]